YASAL UYARILAR

bariskilicarslan.com internet sitesi Barış Kılıçarslan’a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır.

Bu site, kullanıcılarının online eğitim videoları ile yeni bilgiler edinmelerini ve yeni yetenekler geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

1. bariskilicarslan.com internet sitesindeki tüm materyaller Barış Kılıçarslan’a aittir. Site içeriğinde bulunan uygulamaların, yazılımların, fotoğraf ve ilüstrasyonların, 3D modellemlerin haklları sahiplerine ve uluslar arası tescilli markalara aittir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

2. bariskilicarslan.com, içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. İçerik bilgilerinin kullanılmasından doğan dolaysız veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

3. bariskilicarslan.com, diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler “olduğu gibi” sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. bariskilicarslan.com, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğuna dair hiçbir konuda garanti vermez.

4. Kullanıcılar, com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan bariskilicarslan.com’un hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde bariskilicarslan.com’a  izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında bariskilicarslan.com’a  şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler., diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler “olduğu gibi” sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. bariskilicarslan.com, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğuna dair hiçbir konuda garanti vermez.

5. Kullanıcılar, com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan bariskilicarslan.com’un hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde bariskilicarslan.com’a  izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında bariskilicarslan.com’u  şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

6. bariskilicarslan.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, bariskilicarslan.com web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden bariskilicarslan.com ve/veya Barış Kılıçarslan’na web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Barış Kılıçaslan’ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. bariskilicarslan.com, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

8. bariskilicarslan.com web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Barış Kılıçarslan’nın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Barış Kılıçarslan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

9. Bu site ve içeriği, Barış Kılıçarslan’nın izni olmadan, hangi kullanıcı tipine bağlı olursa olsun; kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiç bir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

WWW.BARISKILICARSLAN.COM sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş anlamış ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Barış Kılıçarslan’na ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287’ye uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Barış Kılıçarslan tarafından beyan ve işbu bariskilicarslan.com Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.